กิจกรรม “ก้าวต่อไปเพื่อโคราช เพื่อ 3 โรงพยาบาล”

* หมายเหตุสอบถามเพิ่มเติม แผนกกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.0 4437 6555 หรือ แผนกกองทุนโรงพยาบาล ชั้น1 อาคารรัคนเวชพัฒน์

 

กิจกรรม รพ.มทส. ปั่นปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

 

 

 

ผู้สนับสนุน