กิจกรรม “ก้าวต่อไปเพื่อโคราช เพื่อ 3 โรงพยาบาล”

* หมายเหตุสอบถามเพิ่มเติม แผนกกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.0 4437 6555 หรือ แผนกกองทุนโรงพยาบาล ชั้น1 อาคารรัคนเวชพัฒน์