นาฬิกาแขวน SUTH

นาฬิกาแขวน SUTH ราคา 299

นาฬิกาแขวนผนัง SUTH สำหรับใช้งานดูเวลา ตัวเลขอารบิคขนาดใหญ่ ให้ความเที่ยงตรงตลอดอายุการใช้งาน ประหยัดพลังงาน ใช้งานได้ทนทาน ยาวนาน เหมาะสำหรับ ติดไว้ภายอาคาร ในสำนักงาน ที่สาธารณะ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือภายในบ้าน หอพัก เป็นต้น

สนใจสามารถติดต่อสอบถามแผนกกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร 044-376888 , แฟกซ์ 044-376889 , E-Mail : suthf@sut.ac.th

รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมวดหมู่: