กิจกรรม รพ.มทส. ปั่นปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

 

 

 

ผู้สนับสนุน 

 

โครงการรับบริจาคห้องพักและครุภัณฑ์ทางการแพทย์